Internationale kerkelijke samenwerking, (zuster) kerken wereldwijd

Grote God, in het huis van uw schepping
komen vandaag overal uw kinderen samen.
Dat te beseffen geeft ons vreugde.
We bidden voor de kerk in de wereld.
Geef dat ze een betrouwbare getuige van u is,
gegidst door uw heilige Geest.
Laat uw naam de redding mogen zijn voor talloos veel mensen.
Geef ons een goede samenwerking met onze zusterkerken.
Verenigd met heel uw kerk in hemel en op aarde
loven we uw naam.
Hartverwarmende bron van ons leven,
we staan er niet alleen voor, ook als kerk niet.
Geef ons oog voor onze zusterkerken in de wereld,
dat we elkaar helpen
in de verdediging van het geloof,
in wederzijdse bemoediging en steun,
in het handhaven van de leer van uw woord,
om zo in woord en daad getuigen te zijn
van Jezus Christus in deze wereld.
3.13 Christelijk onderwijs
Dank u, Heer, voor de kinderen in de kerk.
Wil ze helpen op school en thuis.
Geef dat ze veilig zijn en geborgenheid ervaren.
Geef dat ze hun weg mogen vinden
via het onderwijs dat ze ontvangen.
Laat hen creatief zijn en weerbaar.
We bidden voor leerkrachten en bestuurders in het onderwijs.
Dank u wel voor scholen en universiteiten.
Heer van eeuwigheid en tijd, onze kinderen
brengen per jaar duizend uren op school door,
kostbare tijd waarin ze voorbereid worden op hun leven.
Wilt u geven dat het goede en leerzame uren zijn.
Zegen de kinderen. Geef dat ze goed hun best doen op school.
Sterk op de scholen alle leerkrachten
bij de geloofsopvoeding
en het bijbrengen van maatschappelijke vaardigheden.
Geef dat ze hun geloof kunnen vertalen naar de
dagelijkse lespraktijk.
Laat hen voorbeeldig zijn in hun liefde tot u.
Zegen de kinderen.
Schepper van het leven, elk kind is uniek,
We bidden voor de scholen.
Geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid,
en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
Zegen de leerkrachten, dat zij hulp en richting kunnen geven.
Zegen de schoolbesturen en ouders, om hierin
betrokken te blijven.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 2915

Geef het door en vertel het verder: