Gods dagelijkse zorg, bescherming en kracht in de voorliggende week

God, u wilt wonen bij de mensen, wat een geschenk!
We bidden u om uw nabijheid, zorg en liefde.
Wilt u ons gaande houden in de komende week,
thuis en op ons werk.
Geef ons gelukkige dagen, voldoening en kracht.
Bewaar ons onder uw veilige vleugels.
Lieve God, we danken u voor zoveel dagen
die u mooi maakt met uw licht.
Geef ons allemaal het besef
dat wij door Jezus, uw Zoon, vrienden zijn genoemd.
Voor hem willen we spelen en zingen.
Met hem willen we anderen blij maken
en werken aan de taak die wacht.
4.2 Rouw, weduwen, weduwnaars, wezen
Heer, die onze dagen telt,
in de afgelopen week is onze zuster/broeder (naam) gestorven.
We bidden in gemis en leegte
voor de kring van familie en gemeente.
We bidden voor de familie die aan het graf moest staan (moet staan).
Wilt u kracht geven door het zekere weten
dat de geest van wie ontslapen is,
is teruggekeerd naar u,
in een bewust leven
in de vrede van uw koninkrijk.
Wij bidden voor weduwen en weduwnaars.
U kent ze, Heer, die alleen zijn met hun gemis.
Wees bij hen en geef dat ze zich gedragen weten
door uw liefde en die van ons.
Help hen door de dag heen.
Troost zo allen die hun geliefde verloren hebben en missen.
Vader, wees met uw genade
bij kinderen die geen vader hebben,
bij kinderen die hun moeder missen,
bij kinderen zonder ouders.
Geef hun mensen die vader en moeder willen zijn.
Wees zelf voor hen een God van tedere liefde.
Heer, wil de steen wegnemen van ons hart.
Doe ons geloven in de opstanding van uw zoon
en in de zekere opstanding van onze geliefden.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 10659

Geef het door en vertel het verder: