Geboorte, zwangerschappen, kinderloosheid, gezin, opvoeding, misbruik, mishandeling

U, die uw majesteit bevestigt in de kreet van het kind
hebt in ons midden ............. geboren doen worden.
We danken u voor deze geboorte in het gezin van .........
U hebt de ouders blij gemaakt
met dit prachtige wonder van uw schepping,
een kind, in de moederschoot geboetseerd.
Denk aan de moeders die een baby verwachten.
Geef hun draagkracht
en laat op de goede tijd het nieuwe leven geboren mogen worden.

Wij bidden voor allen die graag vader en moeder zouden willen zijn
maar onder ogen moeten zien
dat dat misschien niet gaat gebeuren.
Hoop die maar niet vervuld wordt, krenkt het hart.
Wilt u in deze teleurstelling en pijn erbij zijn, Heer.
Zoals uw naam is : ik ben erbij. Geef sterkte, geduld en vrede.
Voor de gezinnen bidden we. Laten het sterke gezinnen mogen zijn
waar licht van uitstraalt, waar vaders en moeders hun gezag waarmaken,
hun zorgtaken vervullen. Geef wijsheid en geduld bij de opvoeding.
Geef de kinderen een veilig huis.
Waar mensen samen zijn, gaat het soms niet goed, Heer.
Wat is het erg, als dat juist in de gezinssfeer zo is,
als de lieve vader een vuile schurk is,
als moeder en kind vijanden zijn, die elkaar naar het leven staan.
Wijs een weg, Heer, als kinderen geen weg weten,
als ouders de weg kwijt zijn.
Help ons elkaar te helpen.
U, die een kind in het midden zet,
en ons zegt dat je beter in zee kunt zinken
met een betonblok om je hals
dan een kind kwaad te doen,
u vragen we: help de kinderen in deze wereld.
Ze moeten veel verdragen.
Geef ons aandacht en liefde voor kinderen
die u aan ons hebt toevertrouwd.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4180

Geef het door en vertel het verder: