Gebeden om verlichting met de heilige Geest

  1. Almachtige God, dank u wel dat u het licht van uw waarheid voor ons laat schijnen en we uw evangelie mogen kennen. Open ons hart en verlicht ons verstand, zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Vervul uw dienaar met uw heilige Geest, zodat hij uw woord zuiver en onomwonden kan verkondigen. Werk met uw Geest krachtig in ons zodat wij allemaal uw woord begrijpen en bewaren. Dat vragen we u in Jezus' naam.
    Amen.

  2. Vader in de hemel, uw woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We bidden u, leid ons door uw heilige Geest, zodat we licht ontvangen uit uw woord. In de naam van Jezus Christus, onze Heer.
    Amen.
  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 16527

Geef het door en vertel het verder: