Gebed na de catechismuspreek

Barmhartige God en Vader, we danken u dat we naar de prediking van uw woord mochten luisteren. Wat maakt u ons rijk met het evangelie, dat u aan de kerk hebt toevertrouwd en dat zij in haar belijdenissen van generatie op generatie heeft nagesproken. Leer ons door het regelmatige onderwijs in uw woord scherp onderscheiden wat goed en wat slecht is in uw ogen. Geef dat we elke dwaling afwijzen en niet met elke wind meewaaien. Verbind ons steeds vaster aan Christus zodat we groeien in wijsheid en gerechtigheid.

Geef dat we ervoor zorgen dat onze kinderen u goed leren kennen. Dan zullen ze, overtuigd door uw heilige Geest, uw woord van harte geloven. Zegen ook het catechetisch onderwijs dat aan de jeugd van de gemeente wordt gegeven.

Geef dat we ons niet schamen voor de naam van Christus in deze wereld. Laat het krachtige getuigenis van ons en onze kinderen het rijk van de duivel afbreken en het rijk van Christus sterker maken. Verhoor ons gebed tot uw eer en tot onze redding door Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

  • Aantal keren gelezen:: 5390

Geef het door en vertel het verder:

Er is niets dat God niet begrijpen kan.