Financiële nood

Op de evenwichtsbalk van deze onzekere tijd
zien wij mensen vallen in een financiële kuil,
leegstand van kantoren, bureaus zonder opdrachten,
ontslagen, faillissementen.
We bidden voor broeders en zusters die hierdoor getroffen worden,
die lijden onder wanbeheer van anderen.
die werk en inkomen verliezen.
Wil hen en ons in deze tegenslag bewaren voor de vuist van woede.
Geef ons inventiviteit, moed en geduld om de klappen op te vangen
en te werken aan een nieuwe toekomst.
In een tijd van financiële crisis
waarin in één klap giganten vallen,
denken we aan een woord van Maria,
dat u rijken leeg hebt weggezonden,
maar armen met goederen vervult.
Wil deze woorden waarmaken, Heer,
aan slachtoffers van de crisis
die hun baan of huis kwijt zijn,
die niet genoeg hebben om van te leven.
Laat als een verhoring van onze gebeden
uw hulp tastbaar zijn.

Als Jabez bidden wij u:
Zegen mij: maak mijn grondgebied groter
en bescherm me tegen het kwaad,
zodat ik geen pijn hoef te lijden.
Heer, wil die mens helpen die in de diepte
van financiële nood is geraakt,
in de slangenkuil van schulden en eenzaamheid.
Geef inkeer,
geef mensen en instanties
die helpen een verslaving om te buigen,
schulden te saneren,
een gezond financieel beheer te bereiken.
Heer, denk aan diegene die
financiële schulden heeft gemaakt,
die zelfverwijt heeft,
en een duivelse cocktail drinkt
van schuld, ellende en eenzaamheid.
Wij kunnen ons gedrag vaak niet veranderen.
Maar uw heilige Geest kan dat wél!
Wij bidden om uw Geest van verandering
in vastgelopen levens.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 3926

Geef het door en vertel het verder:

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.