Evangelisatie, zending onder Israël en andere volken

Denken wij aan onze stad, Heer, dan voelen wij pijn:
Zoveel mensen die u niet meer kennen,
zoveel kinderen die niet van u horen,
niet leren bidden, niet weten waar ze u zouden moeten zoeken.
Daarom, God van liefde,
stuur uw licht en uw waarheid naar deze stad,
naar mensen die ervan willen vertellen aan andere mensen,
laat ons mee mogen werken
aan de verbreiding van uw evangelie.
Geef dat wij uw bevrijdende naam bekendmaken aan elkaar.
Toon ons, God, uw heerlijkheid en wees ons nabij.

Lieve Vader, denk aan de mensen in deze wereld.
Zo velen leven los van u, omdat ze niet van u gehoord hebben
en zo niet vruchtbaar voor u kunnen zijn.
Ja, u hebt toch ook schapen, niet in deze stal.
Wil die dan bijeenbrengen, in de naam van Jezus.
Schep in ons een nieuwe geest
om uw evangelie door te geven aan onze buren,
aan mensen in onze straat, aan die ene collega.
Wil evangelisatiewerkers en zendingsmensen
kracht geven voor hun taak in de wereld.
Laten er Bijbels mogen zijn die uw licht verspreiden
in alle duistere plaatsen. Licht, in alle gesloten landen.
God van het geheimenis,
hoe onuitputtelijk zijn uw rijkdom en wijsheid,
hoe onbegrijpelijk zijn uw wegen.
En daarom zijn we verbonden met Joden en Arabieren,
en gedenken uw woorden: eerst de Jood en ook de Griek.
En daarom hebben we hoop voor de toekomst.
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u.
We prijzen uw trouw aan dit woord.
Uw gemeente hoopt op de aanvaarding
van uw messias.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 3850

Geef het door en vertel het verder: