Diaconaat

Trouwe Heer, zowel in de gemeente als in de samenleving
dreigen mensen los te raken
van hun omgeving, van zichzelf, en van u.
We bidden voor de opvang en ontmoeting van daklozen,
voor de voedselbank in .....(eigen plaatsnaam),
voor maaltijdprojecten,
wij bidden voor leermiddelen voor kansarme kinderen ,
persoonlijke budgetbegeleiding,
voor inloophuizen en het slaaphuis hier ter plaatse.
Zegen het werk van alle vrijwilligers,
zegen de mensen van ..........(bijv. Stichting Present, Red een kind, de ZOA),
zegen onze gemeente en onze diakenen
bij alle hulpverlening.
We danken u, machtige God,
voor uw gulheid,
u geeft ons leven en overvloed.
Doe ons mededeelzaam zijn
in woord en daad,
in tijd en aandacht,
voor iemand die dat extra nodig heeft,
als iemand geldzorgen heeft,
als iemand z'n baan dreigt kwijt te raken,
als iemand eenzaam is.
Geef dat onze diakenen genoeg hebben
om uit te delen naar behoefte.
Geef ook vrijmoedigheid om hulp te vragen en te aanvaarden.
Geef ons allen wijsheid, en de wil om te helpen en te dienen.
Zegen alle hulpverlening
in de wereld en in de gemeente.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4913

Geef het door en vertel het verder:

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.