Dankgebed

Barmhartige God en Vader, we danken u dat u ons en onze kinderen uit de duisternis van deze wereld geroepen hebt naar uw wonderbaarlijke licht. Dank u wel dat u ons Jezus Christus, uw enige Zoon, gegeven hebt. Hij heeft ons door zijn verzoenend lijden en sterven teruggebracht in de gemeenschap van uw liefde. We danken u dat hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gegaan, waar hij voortdurend voor ons bidt en ons beschermt om te voorkomen dat onze redding weer ongedaan gemaakt wordt. We zeggen u dank dat Christus zijn heilige Geest heeft uitgegoten, die ons laat delen in uw hemelse gaven.

Geef dat we uw woord dat ons verkondigd is, bewaren tot uw eer en tot onze redding. Verhoor ons gebed, hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 19718

Geef het door en vertel het verder: