Catechese en jeugdwerk

Catechese en jeugdwerk
Grote leermeester, wij bidden u
of u ons tegen aanvallen op ons geloof wilt wapenen
met het harnas van geloof en liefde
en het open vizier van de hoop op redding.
Geef dat de catechisaties onze jongeren toe mogen rusten
om te staan voor hun vertrouwen op u.
We bidden voor de jongen die zegt: geen zin,
voor het meisje dat denkt: niet nodig.
We bidden voor de vaders en moeders
die hun kinderen naar catechisatie sturen.
Laten alle jongeren geloofsonderricht mogen krijgen
dat hen met u vertrouwd maakt.
Heer Jezus, Zoon van God,
toen u op aarde was
hebt u jonge mensen tot leerling gemaakt.
Wil ook de jonge mensen in onze kerk
tot leerling en volgeling van u maken.
Help hen op de weg naar het geloof.
En zegen alle jeugdleiders die hen begeleiden.

Heer Jezus, messias,
geef jongeren enthousiasme om christen te zijn,
blijdschap om uw vriend te zijn.
Zegen daarom alle catechisaties,
en andere geloofslessen.
Elke jongere in de kerk
mag weten dat u betrouwbaar bent,
een ontzagwekkende God bent
die je ziet en helpt.
Vader, we bidden voor de kinderen,
geef dat de allerkleinsten veilig zijn in de crèche,
geef aan peuters dat ze het fijn vinden
om een lied te zingen van u
een verhaal over u te horen.
Geef aan hen uw zegen, bij uw gemeente op schoot.
Zoon van God, u die kinderen hebt gezegend,
we bidden voor alle kinderen
en voor alle jongeren hier in de kerk.
Wil hen bewaren in het verkeer.
Wil hen helpen op school, en in hun studie.
Wil hen helpen op de weg van het geloof,
om te leren vertrouwen op u.
God van psalmen en liederen,
met onze adem zingen we voor u.
We bidden voor organisten en kerkmusici,
voor dichters van het kerklied, van nieuwe psalmen.
Laat de muziek nooit ontbreken in de kerk,
het hemelhoog zingen van jong en oud,
om u te eren.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 6359

Geef het door en vertel het verder:

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.