Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!