Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.