Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.