Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.