Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.