Goede Vrijdag en Pasen

40 dagen tijd

40 dagentijd

In de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen nemen wij de tijd om in stilte te leven naar twee voor ons heel bijzondere feestdagen. Deze 40 dagen of ook wel "Stille tijd" genoemd is een tijd van overdenking en hoop. Hoewel er verdrietige dingen gebeuren is het naast Kerst voor ons een mooie tijd.

Overleden

Met verdriet vertellen we u. dat we op Goede Vrijdag het overlijden van Jezus Christus herdenken.
Hij stierf aan het kruis: een gruwelijke dood.

Zijn sterven

Hij stierf om anderen te laten leven.
Voor God was het kwaad van de mensen zo groot, dat Hij zijn Zoon liet sterven in plaats van hen.
U begrijpt dat een dergelijk sterven je niet onberoerd laat.

Blijdschap

En toch... we willen u ook graag vertellen van onze blijdschap. Zijn sterven betekent voor mensen leven! We begrijpen dat dat wonderlijk moet klinken in uw oren.
Er is nog meer wonderlijks te vertellen.

Opgestaan

Na Goede Vrijdag komt Pasen, en Jezus kwam uit zijn graf, op die dag.
Van echt dood werd Hij weer levend.
Onmogelijk!
Maareen feit, helemaal waar.

God deed het.

De dood kon de man die voor zoveel mensen leven bracht, niet vasthouden. Hijzelf is het levend bewijs van de waarheid van zijn naam: Jezus. Redder, bevrijder be¬tekent dat. Zelfs van de dood bevrijdt Hij.

Vier het mee met ons!

Misschien kunt u iets begrijpen van de mengeling van gevoelens. En ook dat de blijdschap overheerst.
We vieren dit in onze kerkdiensten. Graag nodigen we u uit!

 Wilt u meer weten over:

Liefde is God en God is liefde.