Voorganger J.B. Wilmink

Kerkdienst
Datum: zondag 23 september 09:30

Locatie: De Voorhof

Liturgie

Lit zondagmorgen 23 september 2018. (heilig avondmaal)

Mededelingen, Stil gebed, Handdruk

 Als gezongen votum:  DNP Psalm 48: 1 en 4

 1. De HEER is groot, verheerlijk Hem.
  Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
  vanuit zijn schitterende woning,
  waar Hij regeert als grote koning.
  Sions berg is mooi en hoog;
  wat een lust voor ieders oog!
  Op de hellingen verrijzen
  indrukwekkende paleizen.
  God zal zijn bescherming geven
  aan wie in zijn vesting leven.
 2. Trek blij met ons om Sion heen
  en tel de torens één voor één.
  Bewonder alle vestingwerken
  die deze fraaie stad versterken.
  Breng de grootheid van zijn macht
  over aan het nageslacht.
  Zeg hun: ‘God zal ons omringen
  met een muur van zegeningen.
  Onze God zal ons bevrijden.
  Hij blijft ons voor altijd leiden.’

Groet

Gezongen amen

Antwoordlied: Opw 553 “Laat het feest zijn in de huizen

Gebed om verlichting

De kinderen van Schatgraver/ Ontdekkers verlaten de kerkzaal om naar hun bijbelclubs te gaan.

Schriftlezing: I Johannes 3 : 1 – 10

Zingen:  DNP Psalm 63: 1 en 2

 1. U zoek ik, God, voor dag en dauw.
  Hier in een land waar niets wil groeien,
  laat U mijn hart van heimwee gloeien.
  Ik ben zo dorstig naar uw trouw.
  U hebt de macht, U bent verheven;
  dat heb ik in uw huis gezien.
  Ik zag uw liefde bovendien,
  die mij meer waard is dan dit leven.
 2. Ik roep uw naam aan, levenslang.
  Ik steek mijn handen blij naar boven.
  Mijn mond zal U uitbundig loven,
  omdat ik zoveel goeds ontvang.
  In bed lig ik te mediteren:
  steeds weer heeft U mij opgezocht.
  Ik ben compleet aan U verknocht.
  U houdt mij vast, niets kan mij deren.

Preek

Zingen:  LB 33:3,7 en 8 “Hij stuwt het water op tot meren”

 Het grote avondmaalsformulier  

I    Voorbereiding (waarin opgenomen de 10 geboden):

II  Intermezzo

Zingen:  LB 79:5 “O Heer, wij zijn het volk door u verkoren”

III Onderwijs

Geloofsbelijdenis (staande gezongen)

HH (bundel Hemelhoog) 523 (op mel. LvdK Gez 293) 

1.Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Uitdeling brood en wijn aan tafels

 • LB 381: 2 en 3 (met bovenstem)

“Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet”

 • LB 381: 4 en 5 (met bovenstem)

“Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt”

 • GK06: Gez 89:1 en 4 (met bovenstem)

“Jezus, leven van mijn leven”

Dankzegging

Dankgebed

Collecte

kinderen van Schatgravers en Ontdekkers (S/O) komen terug

korte terugkoppeling leiders/leidsters

Slotzang

LB 838: 1,2 en 3

Zegen

Als gezongen Amen:  LB 838: 4

Meer informatie:

U kunt HIER live meekijken tijdens de kerkdienst.

U kunt HIER meer informatie vinden over onze kerkdiensten.

 

E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres
Gijsbrechtgaarde 101, 7329 CA Apeldoorn, Nederland

 

Kaart


 

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.