Samenwerking CGK, NGK en GKV Apeldoorn

samenwerking GKV CGK NGK

In Apeldoorn vindt er een steeds verder gaande samenwerking tussen de:

Groeiend

Met de nieuwe samenwerking met onze gemeente is een periode van tientallen jaren gescheiden optrekken overbrugd en zijn kanselruil en gezamenlijke diensten tussen de CGK en de GKV mogelijk geworden. Rondom gezamenlijke evangelisatie in de stad Apeldoorn en tussen de jeugd werken de drie kerken steeds verder samen. De verwachting is dat deze samenwerking verder zal groeien.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep die onder toezicht van de kerkenraden deze samenwerking verder uitwerkt.

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.