orgel.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Staat u online met God ?

Lees je Bijbel bidt elke dag. Vorige keer had ik het over het lezen van de Bijbel. Nu wil ik het hebben over bidden. Tegenwoordig staan veel mensen de hele dag online via hun mobile telefoon, via WhatsApp of Twitter wordt de hele dag gecommuniceerd. Maar hoe zit dat met u contact, met u communicatie met God ? Is het vaak niet zo dat dat er maar bekaaid vanaf komt ? Maar hoe houden we dan de relatie met God levend en fris ?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

VakantieBijbelfeest. Dat is een woord waar ik blij van word. U ook ?

De komende week is het weer VakantieBijbelfeest. Dat is een woord waar ik blij van word. U ook ? Vakantie, ja daar worden de meesten wel blij van. Maar dat bedoel ik niet. Nee, van Bijbelfeest, daar word ik blij van. Dat men de Bijbel een feest vindt, dat men op een feestelijke manier met de Bijbel omgaat. Kennen wij dat ? Of is het lezen van de Bijbel bij ons een gewoonte geworden ? Net als de krant lezen of je facebook checken. Dan moeten we ons misschien eens gaan afvragen waaraan dat ligt. Oké, ik hoor het al. Oubollige taal, het zegt me niet zoveel. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ik ben veel te druk met andere dingen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ?

Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ? Afgelopen week had ik zo’n ontheemd gevoel, toen ik de reactie aanhoorde van Dhr. Pechtholt op het betoog van Dhr. Van der Staaij inzake abortus, tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Ik wil het nu niet over de inhoud hebben of over de vraag of dit wel in de algemene beschouwingen thuis hoort, maar over het gevoel wat je dan kan overvallen, dat je in een vreemd land met vreemde opvattingen leeft. Paulus schreef daar ook over. Hij zegt in Hebreeën 11 : 13; “Wij zijn vreemdelingen en gasten”. Wij wonen hier wel, maar wij horen hier niet thuis. Wij zijn inwoners van het Koninkrijk der Hemelen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.