kerkzaal.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Op je automatische piloot je geloof beleven

Kent u dat ook ? Van die periodes dat je geloofsleven wat is ingedut, dat het op een laag pitje staat ? Dat je het gevoel hebt dat je gelooft op de automatische piloot ?

Hoe kan dat nou, zou je denken, wanneer je de Heilige Geest ontvangen hebt ? Dan moet je toch in vuur en vlam staan ? Heb ik dan de Geest wel ontvangen ?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Hebt u de vlag met wimpel uitgehangen?

Dat was bibberen, he? Deze Koningsdag. Maar misschien hebt u de verjaardag van onze Koning wel gevierd met een oranjetompouce of zelfs wel met een Oranjebitter op de bank voor de buis. Misschien hebt u de vlag met wimpel uitgehangen en bent u toch nog even de deur uit geweest. Het was in elk geval heel anders dan drie jaar geleden, toen de Koning werd ingehuldigd.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Heilig Avondmaal, een maaltijd voor verbondenheid

In onze prettige herinneringen komen, als je dat bij jezelf nagaat, vaak maaltijden voor. Tenminste dat werkt bij mij wel zo. De fonduemaaltijd bij het veertig jarig huwelijksfeest van mijn grootouders, het etentje met nu mijn vrouw, toen ik verkering met haar kreeg. En zo zijn er nog wel meer te bedenken. Zij markeren vaak een heugelijke gebeurtenis. Maaltijden verbinden en onderstrepen de reeds bestaande band. Ook de Here God gebruikt maatlijden om belangrijke momenten te onderstrepen en de verbondenheid te vieren. Dat begon al met Abraham, Hij richtte met hem een maaltijd aan om daarmee zijn verbond te bekrachtigen. Maar ook wanneer men onderling een verbond wilde bekrachtigen werd er een maaltijd aangericht, Genesis 26 : 30 bijvoorbeeld, waar Izaak een verbond met Abimelech aan gaat. Maar maaltijden waren soms ook zelf een symbool, denk maar aan het Pesachmaal, symbool van Gods reddende bevrijding uit Egypte van het volk Israël.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Als je denkt dat Jezus naast je zal zitten dan is het goed

“Pa, mag ik zondag naar een voetbalwedstrijd” ? Dat vroeg mijn vader toen hij nog een jonge knaap was aan zijn vader. Mijn vader was nogal ‘voetbalgek’. Zelf voetbalde hij ook bij Jordan Boys in Gouda. Mijn grootvader was een wijs man, zo heb ik hem altijd gekend, gelovig en wijs. Hij zei geen ja en geen nee op deze vraag, maar antwoordde; “Als je denkt dat Jezus naast je zal zitten dan is het goed “.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen.