orgel.jpg

Zijn artikelen die gepubliceerd worden in ons kerkblad. Bedoelt tot opbouw van onze gemeente. Ontstaan vanuit een behoefte nu wij al enige jaren vacant (zonder predikant) zijn.

Pastoralia 76: In het Safe House bij de Heer.

Weet u soms ook niet waar u het zoeken moet ? Er overkomt u van alles en u voelt zich van alle kanten bedreigt. Misschien bent u wel erg zenuwachtig over al die negatieve berichtgeving op het Journaal. En vraagt u zich af waar u wel veilig bent ? Misschien wordt je gepest en getreiterd. Of lijkt u hele wereld om u heen in te storten. Waar kan ik nog terecht? Waar ben ik nog veilig ? Waar vind ik nog rust en veiligheid ?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 75: De Goede Herder draagt en leidt je.

Heeft u het moeilijk ? Wordt je terneergedrukt door verdriet ? Heb je grote zorgen, die je voortdurend bezig houden ? Zie je het niet meer zitten ? Valt je het leven zwaar ? Of weet je het allemaal even niet meer ? Ben je de richting in je leven een beetje kwijt ? Dan komt de vraag naar boven; wie kan mij helpen ? Hoe nu verder ? We kijken naar het antwoord in Psalm 23. We richten onze blik op de Goede Herder.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 74: Hij komt terug met langzame haast.

Duurt het u soms ook te lang ? Vraagt u het zich ook wel eens af, komt het er nog wel van ? Misschien kent u dat wijsje ook wel; Eén, twee, drie, vier, komt er nog wat van? Vijf, zes, zes, zeven, acht, we wachten al zo lang ! Het is 2019. Al tweeduizend jaar wachten we op de wederkomst van Jezus Christus. Zou het dit jaar gebeuren ? Of bent u er nog niet aan toe? Mag Hij nog wel even wegblijven voor u? Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat zegt de Bijbel hierover? Onder andere in Psalm 11, 12, 13 en 14.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 73: Een nieuw jaar, een nieuw begin ?!

Hoe staat het met uw goede voornemens ? Zijn ze al gesneuveld ? Wij mensen nemen ons vaak van alles voor en dat niet alleen met de jaarwisseling. Maar vaak stellen we teleur. De ander of anderen en vaak ook onszelf. Of we zijn te kritisch, te hard voor onszelf. We vinden dat we eerst van alles op orde moeten hebben, voor we die belangrijk stap nemen. Maar vaak komt het er dan niet meer van en dan stellen we onszelf dubbel teleur. Herkenbaar ? Maar het kan anders. Er is een weg uit dit levensmoeras. Er is er Eén die ons uit dat moeras kan halen. En zorgen voor een echt nieuw begin.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.