bloemschikken.jpg

Zijn artikelen die gepubliceerd worden in ons kerkblad. Bedoelt tot opbouw van onze gemeente. Ontstaan vanuit een behoefte nu wij al enige jaren vacant (zonder predikant) zijn.

VakantieBijbelfeest. Dat is een woord waar ik blij van word. U ook ?

De komende week is het weer VakantieBijbelfeest. Dat is een woord waar ik blij van word. U ook ? Vakantie, ja daar worden de meesten wel blij van. Maar dat bedoel ik niet. Nee, van Bijbelfeest, daar word ik blij van. Dat men de Bijbel een feest vindt, dat men op een feestelijke manier met de Bijbel omgaat. Kennen wij dat ? Of is het lezen van de Bijbel bij ons een gewoonte geworden ? Net als de krant lezen of je facebook checken. Dan moeten we ons misschien eens gaan afvragen waaraan dat ligt. Oké, ik hoor het al. Oubollige taal, het zegt me niet zoveel. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ik ben veel te druk met andere dingen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ?

Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ? Afgelopen week had ik zo’n ontheemd gevoel, toen ik de reactie aanhoorde van Dhr. Pechtholt op het betoog van Dhr. Van der Staaij inzake abortus, tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Ik wil het nu niet over de inhoud hebben of over de vraag of dit wel in de algemene beschouwingen thuis hoort, maar over het gevoel wat je dan kan overvallen, dat je in een vreemd land met vreemde opvattingen leeft. Paulus schreef daar ook over. Hij zegt in Hebreeën 11 : 13; “Wij zijn vreemdelingen en gasten”. Wij wonen hier wel, maar wij horen hier niet thuis. Wij zijn inwoners van het Koninkrijk der Hemelen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Het verlangen om God te zien

Kent u dat ook, dat verlangen om iets van God te mogen zien? Dat is niet verkeerd, u verblijft dan in goed gezelschap. Mozes wilde ook graag God zien. Mozes notabene, de man die in de Tent der Samenkomst, de Tabernakel, met God sprak. Zoals u en ik met elkaar spreken. Hij had ook in de wonderen die hij namens God mocht doen God gezien. Genoeg manieren dus om iets van God te ervaren. Maar toch was dat niet genoeg voor Mozes.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Liefde is God en God is liefde.