kerkplein.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Het verlangen om God te zien

Kent u dat ook, dat verlangen om iets van God te mogen zien? Dat is niet verkeerd, u verblijft dan in goed gezelschap. Mozes wilde ook graag God zien. Mozes notabene, de man die in de Tent der Samenkomst, de Tabernakel, met God sprak. Zoals u en ik met elkaar spreken. Hij had ook in de wonderen die hij namens God mocht doen God gezien. Genoeg manieren dus om iets van God te ervaren. Maar toch was dat niet genoeg voor Mozes.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Liefde is God en God is liefde.