orgel.jpg

Pastoralia

Het leven is een vat vol keuzes, zo hoor je wel eens. En dat is helemaal waar. En voor een Christen geldt dat zelfs nog sterker. Een Christen dient zichzelf namelijk telkens de vraag te stellen bij elke keuze die hij of zij moet maken in het leven; wat wil de Here Jezus dat ik doen zal ? Dat is niet gemakkelijk. En daarom is het zo fantastisch dat de Here mij broers en zussen heeft gegeven in het geloof, die mij daarbij kunnen helpen.

Pastoralia - Bijbelse overdenkingen F. Lip

In de kerk bestaat er, als het goed is, onderling pastoraat. Er is het ambt van alle gelovigen.
Dat houdt in dat je elkaar bemoedigd, aanspoort, opwekt, aanvuurt, stimuleert, motiveert en wanneer nodig ook corrigeert. Maar daarvoor moet je dan wel in gesprek gaan. Het geestelijk gesprek voeren. Daartoe zijn deze Pastoralia geschreven, om dat gesprek te stimuleren. Samen na te denken over vragen die in deze tijd zich aan ons opdringen.

Ik hoop dat te doen door die vragen te stellen, er een mogelijk antwoord op te geven, en zo te prikkelen om zelf na te denken. En vanuit daar met elkaar over van gedachten te wisselen. En zo hopelijk bij te dragen aan de opbouw van de gemeente. Paulus roept ons daar ook toe op, 1 Korinthiërs 14 : 26c ; “Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn”. De stukjes heten dan ook niet voor niets Pastoralia. Dat is afgeleid van Pastoraal. Herderlijk, betekent dat. De herder verzorgt de kudde. Hij gaat voorop. Maar in de kudde zorgen we ook voor elkaar in de geest van die herder. Van de Herder met een hoofdletter H, onze Here Jezus Christus. Deze Pastoralia willen vooropgaan of beter voorafgaan in de gesprekken. Met het oog op elkaar daarmee van dienst te zijn. Elkaar tot een hand en een voet te zijn. Allereerst voor onze geestelijke broers en zussen, maar tenslotte ook voor al onze naasten.

De Pastoralia zijn ondertekent met de initialen F.L. Wie is dat, vraagt u zich misschien af.

Mijn naam is Frenk Lip. Ik ben, zo heet dat in de volksmond, een HBO – Theoloog. Ik heb de opleiding voor Docent Godsdienst / Levensbeschouwelijke Vorming en Kerkelijk werker gevolgd. Ik heb vele jaren gewerkt als Docent Godsdienst / Levensbeschouwelijke Vorming op verschillende scholen van verschillende signatuur. Ook heb ik vele jaren gewerkt als Catecheet in verschillende gemeenten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Ik ben al enige termijnen ouderling geweest in de Kerk. En momenteel ook benoemd tot Deputaat Toerusting van de Classis. Maar bovenal zie ik mezelf als een meelevend en gelovig lid van de Kerk en als een leerling / volgeling van Jezus Christus. Een Christen dus, die dicht bij het Woord van God, de Bijbel, probeert te leven in de gemeente waarin de Here mij geplaatst heeft. En daar hoop ik dat de Geest mij tot zegen wil stellen, tot opbouw van de gemeente, met de talenten en gaven die Hij mij gegeven heeft.

Lees hier alle artikelen >>>

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.