avondmaal.jpg

Pastoralia

Pastoralia 99: Jezus zegt: Ik laat je nooit alleen !

Bijbeltekst: Johannes 14 : 16 t/m 18.

Voelt u zich eenzaam ? Voelt u zich verlaten ? Dat zou goed kunnen in deze tijd van Corona. Vele ouderen zijn alleen thuis, maar ook alleengaande singles. Niemand om mee te praten. Niemand die even een arm om je schouders legt. Dat is zwaar. Maar is dat nodig ? Is er geen andere oplossing ? Waar, of beter, bij wie kunnen we terecht?

In het Huis van God.                                                                                                                                                                                                                                 Wanneer je helemaal alleen thuis bent kan dat heel eenzaam zijn. Maar dat hoeft niet perse. Het heeft, zo blijkt uit psychologisch onderzoek, vaak ook te maken met hoe je zelf in het leven staat en hoe je zelf in elkaar zit. Er zijn mensen die helemaal senang zijn met zichzelf en heel goed alleen kunnen zijn. Maar de mens is doorgaans een ‘kuddedier’ en heeft veelal gezelschap nodig. En voor velen is dat nu juist wat deze periode zo moeilijk maakt. En hoewel digitaal contact fantastisch is, – wat hadden we gemoeten, als deze crisis vijftig jaar geleden was opgetreden- , het blijft toch surrogaat. Waar kan je dan nog terecht in deze tijden voor wat aandacht ? In het Huis van God. Nee, ik bedoel niet het kerkgebouw. Ik bedoel de gemeente. Wij maken allemaal deel uit van dit bouwwerk. “Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel”, 1 Petrus 2 : 4 en 5. Elk van de leden vormt een levende steen van het Huis van God. Dus je bent al niet alleen. Je maakt deel uit van dat bouwwerk. Alleen wanneer je je afzijdig houdt blijf je alleen, dan ben je een baksteen die terzijde ligt, op de grond, en niet is ingevoegd in de muren van deze geestelijke tempel. ‘Maar ben je dan niet meer eenzaam’ ? Ja, daar hebben we wel een probleem. Koningin Wilhelmina schreef na haar aftreden als koningin haar memoires en ze noemde dat boek; ‘Eenzaam, maar niet alleen’. Ze had een hele hofhouding om haar heen en vele ministers passeerde de revue. Verder had ze ook haar familie. Maar toch voelde ze zich van tijd tot tijd eenzaam. Waarom ? Omdat ze op cruciale momenten er helemaal alleen voorstond. Ze moet zelf en helemaal alleen besluiten van groot belang en met grote impact nemen. Meteen gaan mijn gedachten uit naar premier Rutte, staat hij nu ook niet op een eenzame plek ? Hij neemt moeilijke en potentieel gevaarlijke besluiten met grote impact. Laten we vooral hem opdragen in ons gebed. Maar aan de andere kant begrijp ik ook de oproep om ook de kwaliteit van leven niet te vergeten. Mensen vereenzamen. In het Huis van God mag dat niet voorkomen. Laten we daar voor elkaar klaar staan. Laten we elkaar omarmen met warme woorden van liefde en bemoediging. Zoals je warm kunt worden van een arm om je schouder op het moment dat je dat zo nodig had. Zo kunnen goed gekozen bemoedigende woorden, uit liefde, je een gevoel van warmte geven. Of een aardig en leuk gebaar, een kaartje, een bloemetje. Een dergelijke woord of gebaar zegt eigenlijk; ik zie je. Ik heb aandacht voor je. En dat kan de pijn van de eenzaamheid zo verzachten, omdat dit het gevoel geeft van; ik sta er niet alleen voor. God schakelt mensen in. En in het bijzonder mensen van de kerk, zij zijn Zijn werkers in de wijngaard. En het is Zijn wens dat we omzien naar elkaar. Niemand mag eenzaam zijn in het Huis van God. “Dit is Zijn gebod: dat we geloven in de Naam van Zijn zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen”, 1 Johannes 3 : 23. Naar elkaar omzien in liefde is het hoge gebod, zeker in deze tijden van Corona.

De belofte van Jezus.
Maar hoe kunnen we dit ? Want het is me nogal een taak. Daarvoor moeten we bij Hem zijn, in wiens Naam wij dit liefdewerk mogen doen. ‘En wat is die Naam dan’? Onder andere de Almachtige in hemel en op aarde. Want daar hebben we wel mee te maken, Hij, Jezus Christus heeft gekregen alle macht in de hemel en op aarde, Matt. 28 : 18. ‘Ja, maar Hij is naar de hemel gegaan en wij zijn hier achter gebleven op aarde’. Dat klopt, maar onze Bijbeltekst laat zien dat Hij ons niet in de steek liet. Dat Hij ons niet achter liet als een stelletje machteloze en desolate wezen. Hij heeft de Trooster belooft en gezonden. En Hij woont zelfs in ons. “Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven”, vers 17 van onze Bijbeltekst. Niet alleen in de levende stenen in het Huis van God als geheel, maar ook in ieder van ons persoonlijk. En Hij werkt in ons. Hij geeft ons in wat we doen zullen en kunnen. ‘Maar ik kan niet zoveel en ik ben ook helemaal niet zo creatief, dus wat kan ik doen’? Een kaartje sturen kan iedereen. En het belangrijkste van alles bidden. Bidden voor elkaar, bidden voor Apeldoorn, bidden voor ons land, bidden voor de wereld. ‘Maar helpt bidden wel’? Jazeker. “Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”, Jakobus 5 : 16. Bidden is een machtig instrument voor de gelovige. Belangrijker en effectiever nog dan de beademingsapparatuur op de IC van het ziekenhuis. Of de stethoscoop van de dokter. Ook zij zijn afhankelijk van de Almachtige. De dokter geneest niet en de beademing houdt een mens niet in leven. Maar de Almachtige God en liefdevolle Vader in onze Here Jezus Christus. Hij is de Heer van het leven. ‘Maar als dat zo is, had God dit niet kunnen voorkomen, deze Coronacrisis’? Goede en terechte vraag. Maar laten we even reëel blijven. Door wie kwam de zonde in de wereld ? Juist, de mens. En het gevolg van de zonde, zo leert de Bijbel ons, is de dood. De mens heeft dit dus over zichzelf afgeroepen. En blijkt nu juist niet dat dit virus door het eetgedrag van mensen op de mens is overgedragen ? Had God dit kunnen voorkomen ? Zeker, maar de mens wilde autonoom zijn. Hij wilde zelf de dienst uitmaken. Het leven is maakbaar volgens de autonome mens. Dus liet God de mens begaan en zie het resultaat.

Nooit meer alleen !
Maar laat God ons nu dan aan ons lot over ? God zij dank, niet. Hij heeft Zijn zoon naar deze wereld gezonden om ons te redden. Hij is dé weg, dé waarheid en hét leven. In Hem worden wij gered. Maar dan moet je Hem wel als je Heer en Redder aannemen. Dan komt de Geest in je woning maken. Alleen zo kan dat. “De wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kent hem niet”, vers 17 van onze Bijbeltekst. De wereld zal als Jezus terugkomt worden vernieuwd en hersteld. Maar wie die Geest van God ontvangt in zijn hart, die ontvangt een bijzondere vrede. Een vrede die ikzelf ook heb gevoelt toen ik ziek was. “Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’, Johannes 14 : 27. Het leven is niet maakbaar, maar in Gods hand. En daar is het veilig, wat er ook gebeurd. Dat geeft een vrede en rust, die is ongekend. En die vrede is er ook voor de mensen die alleen zijn. Je bent nooit alleen, want Hij, je Heer, je Redder is heel dicht bij je. Ja, Zijn Geest woont in je. Dichterbij kan haast niet. Je kunt altijd bij Hem terecht. Met je zorgen, moeite en pijn. Met je vragen en angst. Ook de pijn van je eenzaamheid. En als je dat alles in Zijn handen legt, dan geeft Hij je Zijn vrede. Daar kan geen ander mens tegenop. Al je zielenroerselen, alles wat je bezig houdt, zelfs die dingen die je nooit aan een ander mens wilt vertellen, daarmee kan je bij Hem terecht. Hij slaat Zijn liefdevolle armen om je heen. Hij is er in je nood, je verdriet, maar ook in je vreugde. En Hij stuurt mensen uit Zijn Huis, om je te bemoedigen. Hij is er altijd, prent jezelf dat in. “U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven” en “Als ik, omringt door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mijn leven”, Psalm 138 : 2 en 4 ( berijmd). Ik wens u deze ervaring met onze Heer van harte toe.
F.L.

Afdrukken E-mailadres

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.