bloemschikken.jpg

Pastoralia

Pastoralia 77: De stem van God in jouw leven.

Zou u dat ook wel eens willen, dat u iets hoorde van God ? Dat Hij tot u spreekt ? Soms, als je in het Oude Testament leest, kan zomaar dat verlangen in je op komen. Als Hij nu maar eens één keer tegen mij sprak, dan zou het geloven zo veel meer gemakkelijk worden. Dan zou ik zeker weten dat Hij er echt is. Maar klopt dit wel ? Spreekt de Heer niet meer ? Of horen wij Hem gewoon niet meer ? Daar wil ik het met u deze keer eens over hebben.

Gods stem in de stilte.
De Veertigdagentijd of ook wel de Stille tijd is begonnen. Dat zijn de weken voor Goede Vrijdag en Pasen. We bereiden ons dan voor op Christus lijden en sterven op Goede Vrijdag en op Christus opstanding op Pasen. Het is een tijd van vasten. Maar wij gereformeerden vasten niet of nauwelijks. En stil zijn is ook al moeilijk. Wij kunnen het ons zelf zo moeilijk maken. Wij produceren zo veel lawaai. Het lijkt weleens of we bang zijn voor de stilte. De radio staat de hele dag aan of de televisie. Of we hebben oortjes in waarop we via onze smartphone muziek luisteren, de hele dag. In onze leefomgeving is veel omgevingslawaai, maar ook in ons hoofd kan het soms zo druk zijn, door zorgen en of bezigheden. Of we zijn voortdurend druk met Socialmedia; Twitteren, Facebook, Instagram. Het slorpt al onze aandacht en tijd op. Om nog maar niet te spreken over bijkomende negatieve effecten, zoals slaapproblemen. En toch is dat zo belangrijk om van tijd tot tijd stil te zijn. Zo neem ik dagelijks Stille tijd. Ik lees in de Bijbel en bid en ik overdenk wat ik heb gelezen. Waarom doe ik dat ? Waarom is het belangrijk om stil te zijn ? Omdat in de stilte de Heer zich laat horen. Wie dus de stilte in zijn leven brengt, stelt zich open voor de stem van God. Zoek dus geregeld de stilte op, doe dat bij voorkeur dagelijks op een vaste tijd en op een plaats waar je niet gestoord wordt. Zoek of creëer daarvoor je eigen plekje. En dwing jezelf om stil te zijn, om die drukte in je hoofd tot zwijgen te brengen. Zoals het in Psalm 131 : 2 staat; “Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij”. In een dergelijke stilte heeft de Heer de gelegenheid tot je te spreken. Wanneer je je oren toestopt of je jezelf omringt met lawaai dan houdt de Heer zich stil. Waarom zou Hij tot je spreken ? Je hebt toch geen aandacht voor Hem. Het lijkt op zo’n iemand die terwijl hij of zij in gesprek met jou is tergelijke tijd zit te twitteren op zijn of haar mobiel. Wij ervaren dat vaak al als asociaal. Hoe denk je dat God het vindt als je met een half oor naar Hem zit te luisteren. Je hoort Hem misschien wel, maar je luistert niet. Want je bent druk met van alles en nog wat, behalve met Hem. Denk nou niet dat God niet tot jou kan spreken als jij lawaai maakt. Dat kan Hij wel degelijk. Want Hij is almachtige en Zijn stem is krachtig. En laat zich ook horen, meer dan je denkt.

Gods stem in de natuur.
Kijk maar eens wat Psalm 29 zegt. Daar zegt David; “De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren, de stem van de Heer vol kracht, de stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt ceders, de Heer splijt de ceders van de Libanon”, vers 3 t/m 5. Met andere woorden, in de natuur is Gods stem vaak en duidelijk te horen. Wanneer de donder rolt en de bliksem flitst. O, zeggen wij dan dat is onweer. En meteen schieten we dan in de verklarende modus, hoe dat wetenschappelijk, meteorologisch werkt. Maar David zegt; sta nu eens even stil. Wie doet het donderen en bliksemen ? Juist, de Heer. Wie Zijn stem wil horen, die kan Hem horen. Maar je moet wel willen. Zelfs de natuur zelf verkondigd Gods boodschap. “De hemel verhaalt van Gods Majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal”, Psalm 19 : 2 t/m 5. Wil je God dus horen spreken ? Ga eens op een heldere nacht naar buiten, het liefst ergens buiten de stad en kijk naar de hemel. Hij laat zich horen in Zijn schepping. In mijn vakanties in de Eifel in Duitsland ging ik ’s avond vaak op een helling van een berg liggen, ver boven het nabijgelegen plaatsje. Dan zag ik de sterrenhemel. En hoe langer ik keek hoe meer sterren ik zag. Daar wordt je stil van. Dan ‘hoor’ je de spraakloze stem van de natuur Gods grote glorie verkondigen. In de natuur hoor je ook in de lente weer Gods stem. Alles loopt weer uit, er worden lammetjes geboren. Of zoals Psalm 29 : 9 zegt; “De stem van de Heer doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen”. De Heilige Geest, de Geest van God is aan het werk. Het is Gods spraakloze stem die je hoort en ziet in de natuur. En wij, wij leven op de adem van Zijn stem. De schepping verkondigd de grote daden van de Heer. Zij is zelf een grote daad van de Heer. Maar ook door die schepping spreekt God tot ons, tot hen die horen willen. Die Hem toelaten in hun hart.

Gods stem in ons leven.
‘Dat is allemaal prachtig, maar daarmee heeft God nog niet tot mij gesproken’, hoor ik iemand zeggen. Dan heb ik een vraag aan je. Heb je jezelf open gezet voor Gods stem ? Heb je, om het maar zo te zeggen, je ziel tot rust gebracht ? Nee ? Dan wordt het tijd dat je alles aan de kant legt, je mobiel, tablet, radio of televisie uit zet. Dat je een stil plekje zoekt, jezelf even uit de drukte van alle dag terug trekt. En dan ga je in gebed, je spreekt tot God en vraagt Hem of Hij zich aan jou bekend wil maken. ‘Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen’? Zie het alsof je met je vader praat. Vraag Hem maar; Vader, ik zou zo graag meer over u willen weten, wie u bent en wat u met mijn leven van plan bent? Wilt u mij daar bij helpen, wilt u mensen op mijn pad zetten die mij daarbij kunnen helpen ? En dan pak je je Bijbel. En je gaat lezen. Begin daarbij bij voorkeur in het Nieuwe Testament. Bij Mattheüs. En probeer eens wat langer te lezen dan anders. En neem daarna de tijd om eens na te denken over wat je hebt gelezen. Wat heeft dit mij nu te zeggen ? ‘Maar ik snap het niet allemaal’? Vraag dan aan iemand die de Bijbel kent wat het betekent of lees er een verklarend boekje bij. Geloof me, als je God gevraagd hebt je te helpen, dan doet Hij dat ook. Hij heeft het beste met jou voor. En het allerbeste wat er bestaat is; dat je Hem kent. Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven aan allen die daarom, in geloof, vragen. En die Geest zal je helpen te begrijpen wat je leest. Want dat is wat God wil. Hij wil jouw hart. Hij wil niet maar een rol spelen in je leven, nee, Hij wil de Heer van je leven zijn. Waarom horen wij Gods stem niet ? Omdat we God slechts een rol in ons leven hebben gegeven. We komen alleen bij Hem als het ons uitkomt. Of nog erger, Hij is verwezen naar de zondag, als we in de kerk zijn. Dan houden we ons met Hem bezig. Maar zo wil God niet in ons leven zijn. Hij wil de Heer van ons leven zijn. In de berijmde Psalm 25 : 7 zingt de Kerk; “Gods vertrouwelijk omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont, daar de Heer aan Zijn beminden Zijn verbondsgeheimen toont”. Je moet dus dagelijks met God omgang hebben. Tijd voor Hem maken en vooral Zijn woord lezen, want God spreekt tot ons via Zijn woord. Hij heeft alles al gezegd en het staat opgetekend in de Bijbel. We hoeven alleen maar die Bijbel open te doen en te lezen. En dan geloof ik met alles wat er in mij is, dat God tot je spreekt. Dan zul je Zijn stem in je hart horen. Dan zal je weten, nu spreekt God tot mij. Dat is, wat ik noem, een kippenvel moment. Dat je met iets zit. Je weet niet goed wat je moet. En dan lees je een gedeelte uit Gods woord en ineens wordt het je duidelijk. Het leek wel voor jou geschreven te zijn. Of je hoort zoiets in de preek op zondag. Op dat moment spreekt God tot jouw hart. Gods stem horen ? Stem dan af op Hem en sluit al het andere buiten. Lees je Bijbel en bidt elke dag.
F.L.

Afdrukken E-mailadres

Wil je winnen?

Wees dan bereid om je volledig in te zetten.