avondmaal.jpg

Pastoralia

Is vakantie rustgevend en ontspannend? Of niet!

Heerlijk, rust ! Met een mooi boek op een luie stoel in de tuin, of voor je caravan of tent. Lekker languit op je matje op het strand bij strandplas of aan zee. Of heerlijk rustig zitten, helemaal alleen op een rustig plekje in de natuur, alleen het zingen van de vogels en het ruisen van de wind. Rustgevend en ontspannend, toch ?
Niet iedereen ervaart dat zo. Wie niets om handen heeft heeft alle tijd om na te denken, om te piekeren en te malen ook. Dat geeft geen rust, want dan stormt het in je hoofd. Er kunnen dan vragen in je opborrelen, is dit het nu ? Is dit nu wat ik van het leven te verwachten heb ? Als ik terug kijk, dan wordt ik niet happy. Ik had me zoveel voorgenomen, ik wilde zoveel bereiken, zat vol idealen. En kijk nu eens. De tijd vliegt, je wordt geleefd. De agenda bepaalt je leven, je moet presteren en je moet je zelf bewijzen. Je moet bijblijven, want anders raak je achterop. Ach, dat (on)heilige moeten van ons. Ik wordt daar zo moe van. Daar helpt zelfs een vakantie niet tegen.

Kent u dat ook ? Je bent terug van vakantie, je gaat weer aan het werk en na één dag heb je het gevoel dat je helemaal geen vakantie gehad hebt. Het werk spoelt als een vloedgolf over je heen en voor je het weet wordt je weer voortgejaagd in de malle molen van het leven.

Ho ! Weer even terug naar het begin. Vakantie, je hebt de rust om na te denken.
Uit onderzoek blijkt dat de zomervakantie vaak een tijd is waarin besloten wordt alles anders te gaan doen. Er wordt van baan gewisseld of men gooit zijn leven helemaal om. Helaas, betekend dat vaak ook dat huwelijken stranden. De vraag komt dan op; hoe pak je een verandering nu goed aan ? En wat geeft nu echt rust in je leven ? En wat nu als ik mijn leven heb omgegooid en het wordt er blijkbaar niet beter van ?

Laten we beginnen bij het begin. En dat begin is onze Here Jezus Christus. Hij roept je. “Komt tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”, Matteüs 11 : 28. Wat zijn nu die lasten en wat is nu die rust ? Die lasten zijn alles wat je neerdrukt in het leven. Dat kunnen zorgen zijn, maar ook psychische moeiten. De zorgen om je kinderen, je gezondheid, je levensonderhoud, je werk, je huwelijk en ga zo maar door. Blijf er niet mee rond lopen, ga naar Hem toe die je kan troosten en bemoedigen, onze Heer en Heiland. Ga bij Hem te raden en leg je leven in Zijn hand. En Hij geeft uitkomst, dat is zeker !

Hoe ik dat weet ? Uit ervaring. Jaren geleden stond ik op een keerpunt in mijn leven. Ik zag het niet meer zitten, alles leek bij mijn handen af te breken. Ik zag geen uitkomst meer. Krampachtig hield ik vast aan de zekerheden die ik had, werk, opleiding, gezondheid. Maar deze zekerheden bleken helemaal geen zekerheid te bieden. Toe bad ik; Here ik weet het niet meer, ik leg mijn leven in Uw hand, wil U het voor mij bepalen ?
En weet u, ik heb daarna de zorg en liefde van de Here ervaren. Hij heeft mij ingezet op de plaats die Hij wil, op de wijze die Hij bepaalt en op de tijd die Hij uitkiest. Ik kan alleen maar in verwondering Hem loven en prijzen. Er is een enorme rust in mijn leven gekomen. Mijn zekerheden zijn geen ( betaald ) werk, mijn opleiding of mijn ( zwakke ) gezondheid, maar mijn Here Jezus Christus. Op Hem kan ik bouwen. Toen mijn vrouw en ik trouwden kregen we als trouwtekst Psalm 37 : 5; “Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen”. Dit is in ons leven zo waar gebleken ! En toen wist ik nog niet wat ik nu weet. Soli Deo Gloria, kan alleen het antwoord zijn.

Maakt dat het leven dan makkelijker ? Nou, zeker niet. Je moet ook leren uit Zijn hand te leven. Wij zijn vaak zo ongeduldig. Maar wie het al van Hem verwacht, moet leren wachten op Hem. Ondertussen probeer je al tastend je weg in het leven te zoeken. Je vraagt Hem, Here is dit wat u van mij wil ? Is dit de weg die ik moet gaan ? Krijg je dan antwoord ? Jazeker! Als ik terug kijk op mijn leven van de laatste vijftien jaar, zeg maar, dan kan ik zien dat Hij antwoordde. Begreep ik dat altijd meteen ? Nee. Was ik daar altijd blij mee ? In eerste instantie vaak niet. Maar ik heb geleerd, om met Nicky Gumbel ( bedenker van de Alpha cursus ), te zeggen: Als God antwoordt; Ja ! Dan vergroot Hij ons geloof en vertrouwen. Als God antwoordt; Wacht ! Dan vergroot Hij ons geduld. Als God antwoordt; Nee ! Dan heeft Hij iets beters met je voor ( vertaald ). Dat maakt het leven er zeker niet makkelijker op. Je moet soms enige tijd wachten, maar God kent je, Hij doorgrondt je, Psalm 139. Hij weet wat je bezig houdt, wat je neerdrukt en wat je nodig hebt. Hij is alwetend, almachtig en alomvattend. Hij kent het heden, het verleden en de toekomst. Hij kan alles overzien. Wij zijn maar beperkt van inzicht en van tijd. Onze mogelijkheden zijn maar beperkt. Wie een kind van God is kan en mag rekenen op Gods liefdevolle zorgen. Wanneer Gods Geest in jou woont dan mag je rekenen op Zijn hulp. Kijk en daar komt dan de rust. Ik ben een kind van God. Mijn leven ligt in Zijn hand. Ik hoef het niet te doen. Het hangt niet van mij af. God geeft je een belofte; “Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst: je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe”. Psalm 128 : 1 en 2. Het is niet je carrière, niet jouw inzicht of inspanning, jouw wijsheid of kracht. Nee, het is de Heer die het geeft. Bedenk dat wanneer het allemaal niet gaat zoals jij het wilde. Misschien heeft God iets beters met je voor. Maar dan moet je wel Hem de regie over je leven geven.

Dat kan betekenen dat je die promotie moet laten schieten. Dat je niet gaat voor het grote geld, maar met minder genoegen neemt. Wie zijn of haar leven in Gods dienst stelt kan grootse dingen mee maken in zijn of haar leven. Kijk maar naar onze zuster Toos.
Maar het kan ook in jouw leven. Wanneer je Hem jouw leven schenkt. Je leven in Zijn hand legt dan zal je dingen beleven, die zelfs je grootste verwachtingen te boven gaan. En dan kan je met David zingen; “Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt”, Psalm 42 : 6. Dus heb je het idee om je leven om te gooien, omdat het niet geworden is zoals je had verwacht. Vertrouw dan op de Heer. Je leven omgooien, omkeren. Bekeren betekent dat. Wanneer je voor jezelf leeft, voor jouw succes, voor jouw status, dan raak je vermoeid. Maar dat is ook niet nodig, want je hebt al een status; Je bent Kind van God. Een hogere status bestaat er niet. Je behoord tot de hoge Stand van het Koninkrijk, je bent een prins of prinses van het Koninkrijk der Hemelen. En alles komt goed, wat er ook gebeurd, of jij daar nu veel of weinig aan hebt bij gedragen. God is de bouwheer. Wij zijn slechts stenen in dat bouwwerk. Hij bikt de stenen in de vorm die Hij nodig heeft voor de bouw van Zijn huis. Je mag er bij horen, maar het huis komt af, daar kan jij niet aan toevoegen of afdoen. Laat je dan gebruiken al steen in dat bouwwerk. Maar de bouwheer bepaald jouw plaats en niet jij. En daar waar je wordt ingevoegd daar pas je precies. Het ligt dus niet aan jouw. Laat dat onheilig moeten dan nu maar varen. Er is maar één ding nodig voor jouw toekomst en dat is dat je je hart ( en dus je Leven ) geeft aan de Here Jezus Christus. Dat geeft pas echt rust. Eeuwig rust. Dat geeft rust om te leven en dat geeft rust om, wanneer je tijd komt, te sterven. Omdat Hij de bouwheer is weet hij wanneer het tijd is, wanneer het ook genoeg is. Het hoeft niet meer, leg nu maar je leven in Zijn handen. Het is goed. Want Hij maakt het goed. Beter kan het niet. Want het is reeds volbracht, door Hem. Hij overwon de dood. Wij mogen eeuwig leven bij Hem, zonder pijn, zonder zorgen, zonder zwoegen en ploeteren. En dat begint vandaag. Als dat geen rust geeft ?! Die rust wens ik allen van harte toe.

F.L.

Afdrukken E-mailadres

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.