bloemschikken.jpg

Zijn artikelen die gepubliceerd worden in ons kerkblad. Bedoelt tot opbouw van onze gemeente. Ontstaan vanuit een behoefte nu wij al enige jaren vacant (zonder predikant) zijn.

Pastoralia 71: Vooruitziende terugblik

Hebt u dat ook wel eens ? Je zit er op te wachten, maar het komt maar niet. Een pakketje bijvoorbeeld. De track en trace geeft aan dat het onderweg is, maar waar blijft het toch ? Je kunt nauwelijks wachten. Onderwijl houd je jezelf maar bezig. Vol verwachting kijk je ernaar uit tot het aankomt. Hoe langer het duurt hoe meer je eraan begint te twijfelen of het nog wel gaat gebeuren. Je raakt er haast vertwijfeld van. Maar dan herinner je jezelf weer aan de toezegging. Het komt goed.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 70: Als twee druppels water ?!

Kunt u ook zo genieten van Gods schepping? Zeker nu in de herfst, met z’n rode, bruine en gouden kleuren. Wat is de natuur mooi ! Het is één groot loflied op God de Schepper. Maar hoort u ook de valse tonen ? Ziet u ook het bederf in de natuur ? Hoe Gods grote en mooie schepping wordt aangetast ? Milieuvervuiling, bio-industrie en om nog maar niet te spreken over al die bedreigde diersoorten, die sneller uitsterven dan wij hadden vermoed. En dan laat ik de klimaatverandering nog maar even zitten. Wat voor rol speelt de mens daarin, of beter zou de mens daarin moeten spelen? Hij is toch de kroon op Gods schepping?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 69: Een blik achter de schermen.

Hebt u dat ook ? Dat de nieuwsberichten u soms benauwen ? Je hoort van oorlogen en conflicten. Van een handelsoorlog, van oorlogshandelingen en terreur. Soms slaat de schrik je om het hart. Waar ben je nog veilig ? Is er wel een weg uit deze kluwen van geweld en dreiging met geweld ? Hoe moet ik handelen ? Wat kan ik doen ?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 68: Op de tweesprong.

Stond u wel eens voor een levensbelangrijke keuze? Eén die voor u grote gevolgen zou kunnen hebben? Ik denk bijvoorbeeld wel of niet een operatie ondergaan. Dat is altijd een spannende aangelegenheid, want je kan vaak niet het gevolg ervan overzien. Wat zal er dan van mij terecht komen? Kom ik wel uit waar ik uit wil komen? Want elke keuze heeft een consequentie. En daar valt dan niet meer aan te ontkomen. Het is dus van levensbelang de juiste keuze te maken. Over zo’n keuze gaat Psalm 1.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.