Zijn artikelen die gepubliceerd worden in ons kerkblad. Bedoelt tot opbouw van onze gemeente. Ontstaan vanuit een behoefte nu wij al enige jaren vacant (zonder predikant) zijn.

Pastoralia 64: Jezus staat naast je.

Hoe ziet u Jezus ? Als een voortreffelijk mens ? Als Gods Zoon ? Allemaal waar, maar wat heb ik daar eigenlijk vandaag nu aan ? Ik bid tot Jezus, oké, maar heb ik daar ook wat aan dan in mijn dagelijks leven ? Natuurlijk ik kan van alles aan Hem voorleggen, maar wat helpt mij dat nu echt concreet ? Hij is in de hemel en ik ben hier op aarde. Hoe kan Hij mij nu helpen ?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Pastoralia 62: Leven als bevrijdt mens.

Wat heb je er aan dat je gelooft ? Kijk eens om je heen, mensen die niet geloven gaat het voor de wind. Ze zijn succesvol of zelfs rijk. Het gaat hen allemaal van een leien dakje. En gelovige mensen hebben het vaak moeilijk. Ze worden zelfs in sommige landen vervolgd en tegengewerkt. En zeg nou zelf, hebben wij soms ook niet het idee dat hier in Nederland er op z’n minst meewarig naar christenen gekeken wordt. En houdt men in wet en regelgeving niet steeds minder rekening met het christelijk volksdeel ? Wat voor meerwaarde heeft het dan dat je gelovig bent ? Wat heb ik daar nu aan ? Is het dit alles wel waard ?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Pastoralia 61: Vol van de Geest.

Bent u vol van de Geest ? O, u weet niet of u de Geest wel hebt ? U merkt er niets van. Toch ontvangen zij die de Here Jezus Christus als hun Heer en Redder hebben aanvaard de Heilige Geest. Maar hoe herkent u nu of u de Geest hebt ? En wat heb je er nu vandaag aan dat je de Geest ontvangen hebt ? En hoe ga je daar dan mee om ?

Lees meer

Afdrukken E-mail

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!