avondmaalstel.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Pastoralia 137: In verwachtingsvol vertrouwen vooruit met Jezus.

Wat is uw verwachting voor de toekomst? Ziet u het somber in? En waar ligt dat dan aan? Als je allerlei opiniepeilingen leest dan zijn mensen somber over de toekomst. De één geeft de Coronacrisis als reden, de ander de klimaatcrisis. Weer anderen zien dat het voor hun kinderen moeilijk gaat worden, door de woningmarkt en door de klimaatcrisis. Vroeger wilde men dat de kinderen het beter zouden krijgen dan zijzelf, maar nu lijkt het erop dat de ouders van nu het beter zullen hebben dan hun kinderen. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Zegt de Bijbel er iets over en wat kunnen we daarvan leren?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 136: De beste wensen van Jezus, onze Heer!

Bijbeltekst: 2 Corinthiërs 13 : 13.

Een nieuw jaar. En dan hebben we de goede gewoonte om elkaar het beste toe te wensen. Nog mooier is het als we elkaar veel heil en zegen toewensen. Maar heeft dat wel zin? Jaren komen en jaren gaan. En het lijkt wel alsof onze wensen er niet toe doen. Want het jaar komt toch wel om. De één overkomt dit, de ander maakt dat mee. En het lijkt wel of dat allemaal automatisch gaat. Hebben de Deïsten gelijk als ze beweren dat God de wereld heeft geschapen en zich daarna er niet meer mee heeft bemoeid? Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo is. Laten we eens samen onderzoeken hoe dat zit?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 135: Kerst; Gods liefde op aarde.

Bijbeltekst: Lucas 2 : 6 t/m 8 en 16 t/m 19 en Mattheüs 2 : 13 en 14.

De geboorte van een kindje. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het vertedert mij altijd en tegelijkertijd is het zo kwetsbaar dat je, wanneer je het in de armen mag nemen, er erg voorzichtig mee bent. Zo’n kindje is het resultaat van de liefde. En het is een teken van hoop, wat zal dit nieuwe leventje brengen, wat zal het kindje worden als het groot is? Achter het Kerstkind zit echter een heel ander verhaal, een groter verhaal. Laten we daar eens naar kijken samen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 134: Wacht(end) op de Heer!

Bijbeltekst: Psalm 130 : 5 en 6.

Verlangt u ook zo naar de terugkomst van Jezus? Misschien vindt u dit wel een vreemde vraag of bent u daar helemaal niet mee bezig. Ook ik hang aan het leven, maar als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurd, dan komt bij mij zomaar boven; Here kom alstublieft snel terug ! We leven in Adventstijd, niet alleen voor het komende kerstfeest, maar eigenlijk leven we permanent in Adventstijd, in afwachting van de wederkomst van de Here Jezus. Zijn we ons daar wel voldoende van bewust? En hoe kunnen we daar goed mee omgaan? Laten we daar samen eens naar kijken

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.