Toerusten

De diaconie van GKV Apeldoorn-Zuid werkt aan toerusting van de gemeente

De diaconie in al haar aspecten en over wat toerusten is en waardat uit bestaat.
Toerusting van de gemeente bestaat uit een drietal aspecten die parallel aan elkaar kunnen verlopen:

1. Bewustwording en informeren

De diaconie heeft tot taak de gemeente bewust te maken van de nood die er bestaat, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel dichtbij als ver weg. Tevens heeft de diaconie als opdracht de gemeenteleden bewust te maken van de taak die christenen en de christelijke gemeente hebben in het helpen oplossen van en/of het mee uithouden van lijden en nood. Daarnaast zal de diaconie gemeenteleden bewust maken van de gaven, competenties en vaardigheden die zij hebben om daarbij een dienende rol te spelen.

2. Inspireren

Naast het aspect van bewustwording zullen de gemeenteleden vanuit de Bijbel worden opgeroepen en enthousiast gemaakt te worden  hun gaven in dienst van anderen te stellen. Het gaat hierbij dus over de opdracht (vrucht) van elk gemeentelid in zijn omgang met:

  1. de naaste in de gemeente;
  2. de naaste in de samenleving dichtbij;
  3. de naaste wereldwijd

3. Activeren en organiseren

Bewustwording en inspiratie leiden tot actie en in beweging komen: niet alleen met woorden, maar ook met daden. Een andere manier van Christus navolgen is er niet. In beweging komen is dan dus niet activistisch, maar een uiting van gehoorzaam zijn aan Hem. De liefde van Christus zal zichtbaar gemaakt worden in de dienst van de barmhartigheid en de dienst van de gerechtigheid. Het gaat dan concreet om de aandacht voor hen die honger en dorst hebben, geen kleding hebben, ziek zijn, gevangen zitten, vreemdelingen, enz. enz.
Het leven uit de genade en liefde van Jezus Christus is geen vrijblijvende zaak; iedere christen dient een (na)volger van Christus te zijn: de boom herkent men aan zijn vruchten; geloof zonder werken is een dood geloof.

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.