Wij werken binnen de WMO samen met andere kerken.

Een paar jaar geleden werd er veel gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen de kerken. Even ter opfrissing: Wat houdt WMO in?

Het maatschappelijke doel van de WMO is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen.
En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de plaatselijke gemeente. De plaatselijke gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De WMO regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen.

Hier in Apeldoorn is daarom Diaconia opgericht. Een groot aantal kerken in Apeldoorn werkt samen in Diaconia en heeft een centrale contactpersoon benoemd die u als u een hulpvraag hebt in contact kan brengen met een vrijwilliger uit één van de deelnemende kerken. Onze kerk werkt ook hierin mee.

Omdat er steeds meer hulpvragen binnenkomen bij Diaconia willen we komend jaar met behulp van een coördinator een netwerkje van vrijwilligers gaan oprichten binnen onze kerk. Zo kunnen we ook hulpvragen aan die bij Diaconia binnenkomen. Dan kunnen we ook buiten onze kerkelijke gemeente diaconaal bezig zijn en zo Gods liefde uitdragen.

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.