Psychische klachten? Blijf er niet mee lopen.

psychische klachten blijf er niet mee lopen

Somberheid, verdriet, ergens tegen opzien, een dag niet op gang kunnen komen: het zijn zaken die we allemaal kennen en die min of meer bij dit leven horen. Maar het kan erger. Soms wordt somberheid een verlammende depressiviteit, je ziet op tegen veel dingen, je gaat situaties vermijden en er dreigt chaos in je hoofd of je leven. Dan is een grens gepasseerd van wat we gewoon vinden. De praktijk leert dan dat je er op eigen kracht niet meer uit kan komen.

Cruciaal is een ggz-instelling waar veel mensen met dit soort klachten en beperkingen komen. Het is een wat kleinere, christelijke organisatie, voortgekomen uit De Driehoek, het kerkmaatschappelijk werk.

De hulpverleners bij Cruciaal onderzoeken samen met de cliënt waar de problemen en beperkingen vandaan komen. Daarbij wordt ook gekeken naar iemands aanleg (welke kwetsbaarheid was al vroeg in het leven aanwezig?) en hoe het leven gelopen is. Hebben zich bijvoorbeeld gebeurtenissen voorgedaan die nooit verwerkt zijn en die het gedrag tot op de dag van vandaag beïnvloeden? Pas als je dat weet kan de juiste behandeling worden ingezet. Cruciaal heeft daarvoor verschillende behandelvormen zoals (specifieke) gesprekstherapieën, oefentherapieën en EMDR.

Cruciaal is een christelijke instelling, dat wil zeggen dat de hulpverleners zelf ook een christelijke achtergrond hebben. Er worden – net als bij andere instellingen – professionele en wetenschappelijk geaccepteerde behandelmethoden toegepast. Maar er is meer. De hulpverleners kennen de kerkelijke en geloofsachtergrond van de mensen: dat schept vertrouwen en maakt het gesprek gemakkelijker. Want ook hier blijkt dat de mens een geheel is: levensproblemen geven vrijwel altijd ook geloofsvragen en -problemen en omgekeerd: een nieuwe koers zoeken en vinden in het leven kan niet zonder de hulp en zegen van God.

De kosten van de zorg worden volgens de daarvoor geldende regels bekostigd mits er een verwijzing is van de huisarts. Bepaalde problemen vallen tegenwoordig buiten het verzekeringspakket. Maar ook dan kunt u terecht bij Cruciaal met uw vragen en denkt Cruciaal met u mee in het vinden van behandelmogelijkheden, zo mogelijk ook bij Cruciaal zelf. Al;s voorbeeld: ook nu relatietherapieën niet meer vergoed worden blijft Cruci-aal deze aanbieden tegen een zo redelijk mogelijke vergoeding.

Cruciaal GGZ heeft vestigingen in Groningen, Zwolle, Enschede, Amersfoort, Veenendaal, Rotterdam en Goes. Aanmelden voor hulp kan telefonisch: 088-1119000 of via onze website: www.cruciaalggz.nl

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.