In de kerk

De diaconie van GKV Apeldoorn-Zuid inspireert alle leden tot elkaar helpen

Dienen is een groot kenmerk van christenen. Het is duidelijk dat dit nooit alleen diakenwerk is, maar gedragen moet worden door alle gemeenteleden. In het bevestigingsformulier lezen we dit al. Daar staat dat de eerste gemeente Christus volgde in het dienen van de naaste. Dat gold niet alleen voor die tijd, maar is nog steeds geldig. Ook in de gemeente van Apeldoorn-Zuid.

Er zijn veel teksten in de Bijbel waarin wij als gelovigen worden aangespoord om onze liefde voor de naaste te laten zien en voelen met concrete daden van naastenliefde en barmhartigheid.
Daarnaast zijn er ook veel teksten waaruit blijkt dat die liefde en de bijbehorende daden van barmhartigheid zich niet moeten beperken tot onze medegelovigen, maar zich richten op alle mensen die hulp nodig hebben. Dus het gaat nog verder dan alleen de eigen gemeente. Ook de mensen in de straat, wijk, gemeente etc. mogen we niet vergeten als christenen.

Een diaconale gemeente zijn

Deze gedachtegang sluit naadloos aan bij het bevestigingsformulier voor diakenen. Dit formulier zegt dat de christelijke gemeente in navolging van haar Heer een diaconale gemeente hoort te zijn. Zo’n gemeente zorgt er-voor dat:

  • Niemand in haar midden gebrek heeft aan geld of andere goederen zoals eten en drinken;
  • We gastvrij zijn, gul in het geven, en barmhartigheid laten zien;
  • Niemand in de gemeente ongetroost leeft onder druk van ziekte, een-zaamheid of armoede;
  • Er hulp wordt geboden aan de naaste (verder weg) in nood;
  • De gemeente als een diaconale gemeenschap zichtbaar wordt in de buurt;
  • Het uiteindelijke doel is dat we groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. En mensen die je lief hebt, die help je toch als ze hulp nodig hebben?!

Samengevat: Echte liefde voor de naaste is niet het werk van alleen diakenen, maar van de hele gemeente. Zo groeien we niet alleen in onze liefde voor elkaar als broeders en zusters maar ook in onze liefde voor Christus onze Heiland.

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.