Dienen

De diaconie van GKV Apeldoorn-Zuid werkt aan goede voortgang van het dienstbetoon in de gemeente

De Diaken in de gemeente

Als diaken ben je dienaar van en voor de gemeente. Een diaken is ambassadeur van God. Als diakenen hebben we de opdracht meegekregen tijdens de bevestiging om dienend bezig te zijn in de gemeente.

Het bevestigingsformulier is daar heel duidelijk over:

  • Zorgen voor een goede voortgang van het dienstbetoon in de gemeente;
  • Door huisbezoek zich op de hoogte stellen van moeiten in de gemeente;
  • Gemeenteleden opwekken tot dienstbetoon;
  • Gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen;
  • Gemeenteleden die hulp ontvangen met Gods woord bemoedigen en vertroosten;
  • De gemeente als gemeente zichtbaar maken.

De rol binnen de gemeente

Wat is dan de rol van de diaken binnen zo’n gemeente? In ieder geval dus niet om de taken van de gemeenteleden over te nemen en zelf te voorzien in alle noden en hulpvragen. Integendeel, de diakenen moeten de gemeenteleden juist helpen hun diaconale roeping uit te voeren. Zij kunnen elk gemeentelid helpen een taak te vinden die bij zijn of haar gaven past. En verder liggen alle organisatorische aspecten bij de uitvoering van het diaconaal beleid op het bordje van de diakenen.

Maar bovenal bedenken zij telkens nieuwe manieren om de diaconale gedachte in de gemeente levend te houden. Het doel is immers niet: het doen van zoveel mogelijk activiteiten. Het doel is wel: een gemeente die zo haar licht wil laten schijnen voor de mensen dat zij haar goede werken zien en haar Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mat. 5:16). Het gaat dus niet om diaconaal doen, maar diaconaal zijn!

De diaken is degene die er, niet als eerstverantwoordelijke, maar wel als eindverantwoordelijke, zorg voor draagt dat niemand in de gemeente zonder hulp en troost blijft wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of armoede. Zo bevordert hij dat de gemeente een echte gemeenschap is.

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.