Nieuwe Testament

Bijbelse kleurplaten over het Nieuwe Testament

Knutselplaten

Bouwplaten

De Bergrede "Jezus blijde boodschap"
Prentenboekje "God zorgt voor jou"
Drieluik "De Goede Herder"
Puzzle "Jezus is de Goede Herder"
Schaapskooi
Zoekplaat "De Goede Herder"
Het dochtertje van Jaïris (1) (2)
Mijn schatkist
Ik ben de weg (1) (2)
De synagoge te Kapernaüm (1) (2) (3) (4)
Kapel (1) (2)
Kerkgebouw (1) (2)
Kathedraal
 

Knutselplaten

Spaardoosje
Kleur je eigen Bijbel
De vrucht van de Geest

Kleurplaten

Johannes De Doper
Jezus gedoopt (1) (2)
Jezus in de Tempel (1) (2)
Jezus bij de schrifgeleerden
Jezus in de woestijn (1) (2)
Andreas de 1ste dicipel
Matteus geroepen
Natanaël gevonden (1) (2)
De storm op het meer (1) (2)
Jezus beveelt de storm
Jezus houdt van alle kinderen
(1) (2) (3) (4) (5)
De grootste in het koninkrijk
Goed de heer te loven
Dochterje van Jaïrus (1) (2) (3)
Verbranden van boeken
Dorcas
Vissers van mensen (1) (2)
Simon Petrus de visser
Maria en Martha (1) (2) (3)
Nicodemus bij Jezus (1) (2)
Zacheus in de vijgeboom
(1) (2)(3) (4) (5)
Water in wijn (1) (2) (3)
De tempelreiniging
Samaritaanse vrouw
Jezus houdt ook van zondaren
Genezing van melaatse
Genezing in Kana

Gelijkenissen

Genezing in Betzata
Genezing zoon weduwe
Genezing van verlamde (1) (2) (3)
Genezing van bezetene
Genezing blinde man
Genezing op de sabbat
Genezing dove man
Jezus predikt vanaf boot
Wonderbare spijziging
5 broden en 2 vissen
Teken van de broden (1)(2) (3)
Lazerus uit de dood opgewekt
De arme weduwe
Jezus vertelt
Jezus geneest vele mensen 
(1) (2) (3) (4)
Jezus loopt over water (1)(2)
Jezus redt Petrus
Tempel te Jeruzalem
Jezus betaalt tempelbelasting
Jezus ontmoet Mozes en Elia
Visioen van Petrus
Malen van koren
Boodschapper van Cornelis
De zendingsopdracht
Voetwassing
Lydia de puperverkoopster (1) (2)
Saulus geroepen (1) (2)
Saulus kan weer zien
Filippus en de ethiopiër
De kamerling
Opstanding van Dorcas
Apollos uit Efeze
Paulus geneest
Zendingsreizen Paulus
Paulus te Lystra
De stad Rome
Paulus bij de keizer
Paulus op Malta
Paulus geneest verlamde man
Paulus en Silas bevrijd
Paulus naar Rome
Timotheüs bij Paulus
Paulus schrijft
Paulus beveelt Febé aan
Petrus gevangen genomen
 
 
Gelukkig is hij ...
God vergeeft al je zonde
Samen bidden
Lees je Bijbel
Gebed "God vergeeft"
Gebed "God zorgt voor mij"
Bijbelboekenkast
Geloofsbelijdenis
De 5 wijze en dwaze meisjes
(1) (2) (3)
Vele eersten de laatsten
De rijke man en de bedelaar
De koopman en de parel
De tollenaar
De talenten
Verloren munstuk
De rijke dwaas
Ik ben de Goede Herder (1)(2) (3)
Het verloren schaap (1)(2) (3)
Barmhartige samaritaan
(1)(2)(3) (4) (5)
De dienaar
Huis op de rots
De verloren zoon (1) (2) (3) (4)
De wijngaard
Liefde van zondares
De zaaier (1) (2)
Het mosterdzaadje
Vraag en u zal ontvangen

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.