De opstanding (3)

 

De opstanding

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken
vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is.
Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.
- Marcus 16: 5, 6
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.