Uitstorting van heilige Geest

 

Uitstorting van de heilige Geest

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. - Handelingen 2: 3, 4 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.