Het laatste avondmaal

 

Het laatste avondmaal

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen
hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn
lijden aanbreekt. - Lucas 22: 14, 15 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.