De boom van goed en kwaad

 
De boom van goed en kwaad
‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden
van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken;
doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ - Genesis 3: 2,3
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.