Isaak geeft Jakob de zegen

 

En Isaak gaf Jakob zijn zegen

Toen zei Isaak tegen Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon
Esau bent of niet.’ Omdat Jakobs handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak
 hem niet en dus zegende hij hem. - Genesis 27: 21-23

Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.