Jozef door zijn broers verkocht

 

Jozef door zijn broers verkocht

Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en
verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. - Genesis 37: 28
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.