Het volk Israël in Egypte

 

Het volk Israël in Egypte

Het bloed moeten jullie bij elk huis aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Aan het bloed
zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf,
jullie niet treffen. - Exodus 12
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.