Het volk Israël in Egypte

 

Het volk Israël in Egypte

Het bloed moeten jullie bij elk huis aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Aan het bloed
zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf,
jullie niet treffen. - Exodus 12
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.