Debora rechter over Israël

 

Debora rechter over Israël

In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. Ze
hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de
Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. - Rechters 4: 4,5 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.