Volk Israël in ballingschap

 

Volk Israël in ballingschap

Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorzegd,
en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië, waar zij wonen
tot op de dag van vandaag. - 2 Koningen 17: 23
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!