Daniël bidt

 

Daniël bidt

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij
in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals
driemaal per dag zijn gewoonte was. - Daniël 6: 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.