Elia roept Elisa als opvolger

 

Elia roept Elisa als opvolger

Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel
over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van
mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ - 1 Koningen 19: 19,20 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.