David verslaat Goliat (2)

 

David verslaat Goliat

Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en
trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover
stortte. - 1 Samuel 17: 48,49
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.