Matteus Laat de kinderen tot mij komen

Laat de kinderen tot mij komen

Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden.
Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen,
want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ - Matteüs 19: 13
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.