Jezus gedoopt (2)

 

Johannes doopt Jezus

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de
Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon,
in hem vind ik vreugde.’ - Matteüs 3: 16,17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.