Jezus in de woestijn

 

Jezus in de woestijn

Nu kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden
te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” - Matteüs 4: 3,4 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Een gebed hoeft niet lang te zijn zolang het maar uit de grond van je hart komt.