Natanaël gevonden (2)

 

Natanaël gevonden

Filippus kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet
geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
- Johannes 1: 45,46
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.