Jezus zegent alle kinderen

 

Jezus zegent alle kinderen

‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
- Marcus 10: 13-16
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.