Het dochtertje van Jaïrus (2)

 

Het dochtertje van Jaïrus

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje,
ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. - Marcus 5: 41,42
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.