Het dochtertje van Jaïrus (2)

 

Het dochtertje van Jaïrus

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje,
ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. - Marcus 5: 41,42
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.