Het dochtertje van Jaïrus (2)

 

Het dochtertje van Jaïrus

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje,
ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. - Marcus 5: 41,42
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.