Vissers van mensen (2)

 

Vissers van mensen

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers
van mensen maken.’ - Matteüs 4: 18,19 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.