De genezing van een melaatse

 

De genezing van een melaatse

 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn
knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan
en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. - Marcus 1: 40-42
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.